Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 1(49) (2019) Biểu tượng Nước trong tiểu thuyết Việt Nam từ 1986 đến 2000 Tóm tắt   PDF
Phan Thúy Hằng
 
S. 1(49) (2019) Cảm quan về con người trong thơ Nguyễn Bình Phương Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Diễm My
 
S. 1(49) (2019) Chuyển thể kí hiệu biểu thị thời gian từ văn chương đến điện ảnh trong trường hợp “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” (Dưới góc nhìn liên văn bản và liên kí hiệu) Tóm tắt   PDF
Hoàng Hữu Phước
 
S. 1(49) (2019) Không gian giấc mơ trong một số truyện ngắn nữ Việt Nam hiện đại Tóm tắt   PDF
Trần Nhật Thu
 
S. 1(49) (2019) Những chuyển biến trong giáo dục nhà chùa ở Miến Điện dưới thời vua Mindon (1853-1878) Tóm tắt   PDF
Lê Thị Quí Đức
 
S. 1(49) (2019) Phương thức chuyển thể nhân vật từ truyện ngắn Việt Nam đương đại sang tác phẩm điện ảnh Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Hùng
 
S. 1(49) (2019) Quan niệm về thể loại văn học của Mikhail Bakhtin Tóm tắt   PDF
Phan Trọng Hoàng Linh
 
S. 1(49) (2019) So sánh cách xưng hô trong nghi thức lời nói Tiếng Nga với Tiếng Việt Tóm tắt   PDF
Vũ Yến Sơn
 
S. 1(49) (2019) Tâm thức thị dân trong tiểu thuyết Đỗ Phấn từ góc nhìn phê bình sinh thái Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thùy Trang
 
S. 1(49) (2019) Thực trạng đội ngũ làm công tác tham vấn học đường hiện nay Tóm tắt   PDF
Huỳnh Văn Sơn, Nguyễn Thị Tứ, Nguyễn Thị Diễm My, Đặng Hoàng An
 
S. 1(49) (2019) Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế đẩy mạnh công tác phát triển đội ngũ cán bộ chủ chốt Tóm tắt   PDF
Lê Hồ Sơn
 
S. 1(49) (2019) Tư duy huyền thoại hóa cổ mẫu nước và lửa trong một số tiểu thuyết Việt Nam đương đại Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Ái Thoa
 
S. 1(49) (2019) Vấn đề tìm kiếm đồng minh trong cách mạng Mỹ(1775-1783) - quan điểm và phương án Tóm tắt   PDF
Lê Thành Nam
 
S. 1(49) (2019) Về các phức hợp được chuyển nghĩa để chỉ tính chất của hoạt động nói năng trong Tiếng Việt Tóm tắt   PDF
Lê Thị Cẩm Vân
 
S. 1(49) (2019) Việc thờ cúng tổ tiên của vua chúa ở Việt Nam thời xưa (trước Triều Nguyễn) Tóm tắt   PDF
Trần Văn Án
 
S. 1(49) (2019) Đặc điểm của phong trào cách mạng ở Nam Trung kỳ những năm 1930-1931 Tóm tắt   PDF
Trương Công Huỳnh Kỳ
 
S. 1(49) (2019) Đối chiếu đặc điểm ngôn ngữ của hành vi từ chối trực tiếp trong Tiếng Việt và Tiếng Nga Tóm tắt   PDF
Nguyễn Tư Sơn
 
1 - 17 trong số 17 mục