Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, T. 126, S. 3A (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ẢNH HƯỞNG CỦA THỨC ĂN LÊN MEN BỞI NẤM MEN Pichia kudriavzevi ĐẾN KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG CỦA GÀ RI

Khoa CNTY, Trần Thị Thu Hồng

Tóm tắt


Thí nghiệm đã được tiến hành tại Trung tâm nghiên cứu vật nuôi Thủy An-Viện Nghiên cứu Phát triển nhằm đánh giá khả năng sinh trưởng của gà Ri từ 1-14 tuần tuổi khi sử dụng thức ăn lên men bởi nấm men Pichia kudriavzevii. Thí nghiệm được bố trí theo phương pháp hoàn toàn ngẫu nhiên (CRD) với 2 nghiệm thức (KPĐC và KPLM) và 3 lần lặp lại trên 150 con gà Ri thuần có khối lượng 1 ngày tuổi 21,52 gam. Kết quả cho thấy sử dụng thức ăn lên men đã làm tăng khối lượng và hiệu quả kinh tế của gà Ri 1-14 tuần tuổi. Kết luận có thể sử dụng thức ăn lên men cho gà Ri trong điều kiện chăn nuôi có sử dụng thức ăn sẵn có tại địa phương như ngô và cám gạo.

Từ khóa: Gà Ri, thức ăn lên men, Pichia kudriavzevii
 

Tạp chí Khoa học Đại học Huế

website: joshueuni.edu.vn

Trụ sở chính: 03 Lê Lợi, Tp. Huế | Văn phòng Tạp chí: Tầng 3 tòa nhà số 04 Lê Lợi, Tp. Huế

Điện thoại: 054-3845658 | Email: tckh_dhh@hueuni.edu.vn

Tổng Biên tập: PGS. TS. Nguyễn Quang Linh

Giấy phép số: 2316/GP-BTTTT

Copyright by Hue University